Når vi har en total gjeldsoversikt, går vi inn i forhandlinger med ulike kredittinstitusjoner i hele landet, for å gi deg en refinansiering av inkasso og gammel gjeld.

Vår målsetning med forhandlingene og refinansieringen, er at du skal få bedre likviditet og en ny økonomisk start.

  • Vi utarbeider en full oversikt over din situasjon
  • Forhandler gjelden med kreditorer, hvis totalgjelden er for stor.
  • Du reduserer dine månedlige kostnader.
  • Stopper presset fra aggressive kreditorer.