Inkasso ? Betalingsanmerkninger ?  Svartelistet ?

Ønsker du å bli kvitt inkassosakene dine ? Stopper inkasso deg fra å gå boliglån ?

I motsetning til mange av de andre aktørene i vår bransje leverer vi kun totalløsninger. Med totalløsning mener vi at vi tar all misligholdgjelden og samler den i et nytt lån for å rydde opp. Når alle inkassoer er slettet samler vi gamle mislighold-lån, eksisterende boliglån inn i vanlig bank med gode betingelser.

Dette fordi vi mener at en totalløsning er det eneste som sikrer en langsiktig og god økonomisk løsning for våre kunder, og som samtidig minimerer sannsynligheten for at noe lignende noen gang skal kunne skje igjen.

Fra en situasjon der du kanskje har et misligholdt boliglån, 3 kredittkort, 50 inkasso, trekk i lønn og betalingsanmerkninger, vil du etter at vi har gjennomført en økonomisk «vask» være kredittverdig og kun sitte igjen med ett lån i en vanlig bank til gunstige markedsbetingelser som en hvilken som helst bankkunde.
Våre samarbeidspartnere stiller krav om sikkerhet i fast eiendom. Dersom du ikke har nok sikkerhet selv, kan det kanskje være en mulighet dersom noen av dine nærmeste kan stille sikkerhet for deg. Skulle du være i tvil om du har nok sikkerhet oppfordrer vi deg likevel til å søke, så lover vi å se nærmere på saken.