Alle har en plikt å betale det man har tatt på seg av gjeld, som eksempelvis kredittkort, forbrukslån, ny TV på avbetaling eller lignende.

Vi er klar over at dette er litt tung lesing, men har du spørsmål, er det bare å kontakte oss.

Klart, dersom ikke gjelden betales, sender kreditor ofte saken til utenrettslig inkasso. Da vil inkassoselskapet ta oppdraget for kreditor og kontakte deg på vegne av sin kunde. Man er pliktig til å sende ut inkassovarsel før saken er gått over til inkasso.

Hvis inkassobyrået ikke klarer å drive inn pengene via utenrettslig inkasso, vil det gå ut en begjæring om utlegg til namsmannen. Når namsmannen mottar begjæring om utlegg, vil namsmannen sjekke om det er noe å ta utlegg i. Finner de noe, blir det opprettet en utleggsforretning.

Ved en utleggsforretning er det altså besluttet at det du er skyldig skal kreves inn ved enten utleggspant, utleggstrekk eller begge deler.

Forskjellen på utleggstrekk og utleggspant.

Et utleggstrekk er trekk i lønn eller trygd.  Fra lønnen vil man da bli trekket et konkret beløp over tid.  Kravet trekkes direkte av arbeidsgiveren eller nav.

En utleggspant betyr pant i et formuesgode/eiendel. Dette kan være alt fra eiendom, bankkonti eller verdipapir. Utleggspantet tas for å gi en form for sikkerhet for at fordringshaver får tilbake det man er skyldig. Hvis det ta er tatt utleggspant i en eiendom, og den selges, vil panthaver bli betalt ut for det beløpet det er lagt utleggspant på.

Når fordringshaver har tatt utleggspant, kan de kreve tvangssalg av eiendelen. Mer om dette i neste innlegg.